Total Waste Management Solution

บริการจัดการกาก อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ถังเก็บน้ำสแตนเลส

Dos Syngazz

Dos Biogazz


  

Customer Service
02-611-0290บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้านการจัดการของเสียอย่างครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมทางวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกในการปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งได้รวมวิธีการจัดการของเสีย อาทิเช่น

• การบำบัดและกำจัด โดยเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์
• การฝังกลบอย่างถูกวิธี
• การหมุนเวียนใช้
• การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่


 
  ลิงค์  |  ติดต่อเรา  |  ถามตอบ  |  สมัครงาน